Transporten forgik med en Helikopter den gang

Jeg bodet på grønland fra ca. 1980 til 1984

Den første by i Grønland jeg bodet i var Nanortalik

Den anden by på Grønland var Ilulissat (Jacobshavn)

I det her hus bodet jeg i Ilulissat (Jacobshavn) det hus er også med i hammerslag på Grønland på DR1